ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Πιστεύουμε στη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με υπευθυνότητα και αγαπάμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Από τη βάση μας στη Σουηδία μέχρι τους υπαλλήλους μας σε όλον τον κόσμο, θέλουμε τα μέλη της ομάδας μας να νιώθουν σαν στο σπίτι τους στην iDeal of Sweden και να απολαμβάνουν τον χρόνο που περνούν στην εργασία τους.

Πιστεύουμε στην πρόσληψη των πιο ταλαντούχων ατόμων στην ομάδα μας, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία ή την εθνικότητά τους. Θέλουμε η ομάδα μας να απαρτίζεται από τους πιο ικανούς υποψήφιους και ενθαρρύνουμε τη διαμόρφωση ενός πολυπολιτισμικού εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης επιδεικνύουμε μεγάλη υπευθυνότητα όσον αφορά στους υπεργολάβους και στα εργοστάσια με τα οποία συνεργαζόμαστε. Διενεργούμε επισκέψεις σε αυτά σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σε άριστες εγκαταστάσεις και σε εργασιακές συνθήκες οι οποίες υποστηρίζουν τα δικαιώματα και την ευημερία των εργαζομένων, καθώς αυτοί αποτελούν ζωτικό κομμάτι της οικογένειας της iDeal of Sweden. Όλα τα προϊόντα μας και οι διαδικασίες παραγωγής που ακολουθούμε τηρούν τα πρότυπα και τις οδηγίες της ΕΕ. Οι διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων μας διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό REACH (Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμός των Χημικών Ουσιών), περιορίζοντας την παραγωγή και χρήση χημικών ουσιών και εξαλείφοντας πιθανές απειλές τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον.